voorbeeldbestand
Vertaling Excelformules

Als je met de Nederlandse versie van Excel werkt heb je toch regelmatig de Engelstalige namen van Excelfunkties nodig.
Bijvoorbeeld als je in VBA gebruik maakt van 'WorksheetFunction' of van de methode 'Evaluate'.
Er zijn websites waar zo'n vertaling geboden wordt, maar een eenvoudige combobox in een werkbalk heeft mijn voorkeur.

In het voorbeeldbestand een overzicht van Excelfunkties in het Nederlands en hun namen in het Engels.
Wil je dat de macro in het bestand een combobox in de menu-werkbalk maakt met de funkties in het Engels en het Nederlands, klik dan op de knop.