VBA voor smarties

In deze website staat het gebruik van Visual Basic voor Applications (VBA) centraal.
VBA is de automatiseringstaal voor programma's van Microsofts Office en alle andere programma's die daarvan gebruik maken.

VBA bestaat daarom uit een groot aantal 'bibliotheken'.
Iedere bibliotheek bevat opdrachten die specifiek toegesneden zijn op de mogelijkheden van een bepaald programma.
Daarnaast kent VBA een eigen bibliotheek die door alle programma's gebruikt kan worden.

VBA biedt de mogelijkheid om opdrachten voor een bepaald programma (bijv. Outlook) te geven vanuit een ander programma(bijv. Word of Excel).
Daardoor is integratie van de Office Suite meer mogelijk dan vanuit de gebruikers'interface'.


De voorbeeldcode op deze pagina's is de minimaal noodzakelijke code om een bepaalde bewerking/aktie uit te voeren.
Het kan handig zijn daar allerlei tests omheen uit te voeren.
Dat laat ik graag aan iedere programmeur zelf over, afhankelijk van de eigen situatie en behoefte/noodzaak.
De beperking tot de minimaal noodzakelijke code beoogt maximale duidelijkheid van de code.
In de voorbeeldcode worden variabelen nooit gedeclareerd, tenzij noodzakelijk voor het functioneren van de code (bijv. bij publieke variabelen).

Alle groen gemarkeerde code is bedoeld als voorbeeld en kan/moet aangepast worden aan de eigen situatie (foldernaam, bestandsnaam, driveletter, onderwerp, etc.)
In principe functioneert ieder stukje code als de aan te passen code overeenstemt met de situatie op het systeem waarop de code wordt uitgevoerd.
Iedere code kan in een werkboekmodule, werkbladmodule of macromodule worden gezet en gebruikt, tenzij expliciet anders vermeld.

Iedere pagina bevat een rode knop (linksboven) 'suggesties'.
Zie je type-, stijl- taal- of denkfouten: meld ze, zodat ze hersteld kunnen worden.
Heb je eenvoudiger code dan de voorbeelden hier: geef die svp. door.
Heb je suggesties voor de opbouw van de webplek, de layout, de overzichtelijkheid: laat het weten.
Mis je interessante thema's: stel je vraag.